Til seneste kommentar

Kan jeg forhandle om lønn etter 6 måneders ansettelse?

Hei, jeg er ansatt i det nyetablerte statlige X. Jeg nærmer meg 6mnd samtale og har derfor et par spørsmål: Hvilke forhandlingsrom har jeg på lønn etter 6 mnd? Er dette regulert i statens pers.håndbok? Jeg jobbet også i staten før X, der hadde Akademikerne egen tillittsvalgt som forhandlet/hjalp oss å forhandle ved lønnsoppgjør. Vi er bare 5 ansatte, hvordan fungerer det nå for meg uten tillitsvalgt? Er jeg min egen forhandler og må sørge for at også generelle tillegg blir oppdatert for mitt vedkommende?


Sigurd Samfunnsviter

Kommentarer

  • Hei
    Etter Hovedtariffavtalens 2.5.5 nr. 3, skal arbeidsgiver inntil 12 måneder etter ansettelse vurdere arbeidstakerens lønnsfastsettelse. Det er naturlig å se hen til utlysningen og det lønnsspenn (typisk opp mot øvre sjikt i den beskrevne lønnen). Se gjerne på våre nettsider for tips og råd til lønnssamtale. På «Min side» har du også tilgang til lønnsstatistikken vår. Lønnsstatistikken kan du bruke til å gjøre en vurdering av din egen lønn og hva andre i tilsvarende stillinger tjener. Når du skal gjøre en vurdering, bør du sjekke hva som er gjennomsnittlig lønnsnivå etter flere bakgrunnsvariabler, for så å gjøre en skjønnsmessig helhetsvurdering. Det betyr at du bør se på det aktuelle lønnsnivået for ditt tilfelle i flere tabeller. Mest sentral er sektor (stat), stilling, arbeidssted og ansiennitet.


    Johnny Advokat

Kommenter eller skriv et nytt innlegg

Ditt fornavn og innlegg blir synlig for alle. Din e-post vises aldri offentlig.