Til seneste kommentar

Kan jeg forhandle om lønn etter 6 måneders ansettelse?

Hei, jeg er ansatt i det nyetablerte statlige X. Jeg nærmer meg 6mnd samtale og har derfor et par spørsmål: Hvilke forhandlingsrom har jeg på lønn etter 6 mnd? Er dette regulert i statens pers.håndbok? Jeg jobbet også i staten før X, der hadde Akademikerne egen tillittsvalgt som forhandlet/hjalp oss å forhandle ved lønnsoppgjør. Vi er bare 5 ansatte, hvordan fungerer det nå for meg uten tillitsvalgt? Er jeg min egen forhandler og må sørge for at også generelle tillegg blir oppdatert for mitt vedkommende?


Sigurd Samfunnsviter Anmeld upassende innhold

Kommentarer

  • Hei
    Etter Hovedtariffavtalens 2.5.5 nr. 3, skal arbeidsgiver inntil 12 måneder etter ansettelse vurdere arbeidstakerens lønnsfastsettelse. Det er naturlig å se hen til utlysningen og det lønnsspenn (typisk opp mot øvre sjikt i den beskrevne lønnen). Se gjerne på våre nettsider for tips og råd til lønnssamtale. På «Min side» har du også tilgang til lønnsstatistikken vår. Lønnsstatistikken kan du bruke til å gjøre en vurdering av din egen lønn og hva andre i tilsvarende stillinger tjener. Når du skal gjøre en vurdering, bør du sjekke hva som er gjennomsnittlig lønnsnivå etter flere bakgrunnsvariabler, for så å gjøre en skjønnsmessig helhetsvurdering. Det betyr at du bør se på det aktuelle lønnsnivået for ditt tilfelle i flere tabeller. Mest sentral er sektor (stat), stilling, arbeidssted og ansiennitet.


    Johnny Advokat

Kommenter eller skriv et nytt innlegg

Ditt fornavn og innlegg blir synlig for alle. Din e-post vises aldri offentlig.