Policy

Policy for personopplysninger og innhold nedenfor gjelder dette forumet som eies og administreres av Sats Sports Club Sweden AB.

Policy for personopplysninger

For å skrive innlegg eller kommentere i dette forumet, må du angi navn og e-postadresse. Din e-postadresse kommer ikke vises for andre besøkere i forumet.

Gjennom å poste innlegg i forumet, godkjenner du følgende:

 • Det navn du angir publiseres offentlig sammen med ditt innlegg.
 • Du gir Sats Sports Club Sweden AB tilgang til din e-postadresse slik at den kan spares og benyttes i overensstemmelse med svensk lov.
 • Sats Sports Club Sweden AB har rett til å kontakte deg via denne e-postadressen.
 • Sats Sports Club Sweden AB lagrer din IP-adresse for å kunne gjøre feilsøk og motarbeide misbruk.
 • Sats Sports Club Sweden AB har rett til å, men kun for internt bruk, benytte ditt navn og din e-post for å gjøre oppslag i eksisterende, private databaser (for eksempel eget kunderegister eller annen for bedriften tilgjengelig database)
 • Sats Sports Club Sweden AB har rett til å benytte ditt navn og din e-post for å presentere informasjon fra andre sosiale medier der du uttrykkelig har gitt din tillatelse til at informasjonen får presenteres offentlig. Dette brukes for eksempel for å kunne presentere et profilbilde fra Gravatar.
 • Sats Sports Club Sweden AB forbinder seg til å aldri selge eller på annen måte distribuere videre til tredjepart din e-postadresse, eller informasjon som har tilkommet ved hjelp av den, uten ditt skriftlige samtykke. Ditt innlegg kan dog utgjøre allmenne handlingar i henhold til offentlighets- og sekretess-loven (2009:400) noe som betyr at din e-postadresse da på begjæring kan komme til å utleveres til tredjepart.

Om du vil ta bort din informasjon fra dette forumet, anmelder du ditt eget innlegg gjennom å trykke på varselstrekanten og skrive en forklaring til hva du vil gjøre. En redaktør kommer da snart å ta bort opplysningene.

Innholdspolicy

Som bruker av dette forumet, aksepterer du at det du skriver publiseres og dermed kan leses av andre brukere.

For innhold som publiseres i dette forumet gjelder følgende retningslinjer:

 • Individer som ønsker å ta bort eller påtale upassende innhold, gjør dette gjennom å anmelde det som upassende. En lenk for dette finner du under hvert innlegg og kommentar.
 • Vi tar alltid bort upassende innhold. Dette kan være rasistiske innlegg, hets mot etniske grupper, pornografi, trusler eller krenkende/nedsettende kommentarer om personer, oppfordring til vold eller kriminalitet, samt ren reklame. Vi ber også våre brukere om ikke å bruke et altfor aggressivt språk da dette ofte oppleves som krenkende.
 • Vi sletter i visse fall også innlegg som er tydelig ikke har noen relevans for websiden eller sammenhengen.
 • Dette forumet går under loven om elektroniske oppslagstavler (1998:112) og tar derfor umiddelbart bort innlegg som strider mot denne lov.