Lønnskrav ny stilling

Jeg har fått tilbud om en ny stilling med mer ansvar på min nåværende arbeidsplass, og sendte i den forbindelse inn et lønnskrav da tilbudt lønnstrinn etter min mening var alt for lavt. Jeg fikk blankt avslag, med begrunnelse i at ingen får noe nå siden det er lokale forhandlinger til høsten. Er det noe mer jeg kan gjøre? Jeg er selv tillitsvalgt i bydelen min, så har på en måte ingen over meg jeg kan spørre om råd. Håper dere har noen gode tips!

Anna

Kommentarer

 • Hei, Anna
  Jeg forstår det slik at du har fått et tilbud om en ny stilling, og med dette forstår jeg et tilbud om en ny arbeidsavtale som du kan velge å akseptere eller avslå.

  Ved inngåelse av en arbeidsavtale så må partene - arbeidstaker og arbeidsgiver - bli enige om vilkårene, og et sentralt vilkår i en arbeidsavtale er lønn.

  Det spørsmålet du bør stille deg er om du ikke vil ha den nye stillingen fordi lønnstilbudet er for lavt. Dersom du er i en posisjon der du kan avslå tilbudet og fremsette et ultimatum - "hvis jeg ikke får et bedre lønnstilbud så vil jeg ikke ha stillingen" - så er du i en god forhandlingssituasjon. Men, du må ikke fremsette et ultimatum hvis du ikke mener det, da kan arbeidsgiver tilby stillingen til noen andre.

  Tilbud om en ny stilling og inngåelse av en arbeidsavtale har ikke noe med de lokale forhandlingene å gjøre.

  Med vennlig hilsen
  Johnny
  Johnny Advokat

Kommenter eller skriv et nytt innlegg

Ditt fornavn og innlegg blir synlig for alle. Din e-post vises aldri offentlig.