Jeg jobber i en kommune. Hva skal jeg kreve i lokale lønnsforhandlinger?

Du kan og bør fremme krav om det du mener er riktig lønnsutvikling og -plassering for deg. Det vil ofte være både være generelle og individuelle argumenter for lønnsjustering. I tariffavtalen vil du finne kriterier som gjelder, samt at du bør sjekke de lokale kriteriene for lønnsfastsetting som gjelder i kommunen du jobber.

Tillitsvalgte vurderer og ivaretar alle medlemmers krav samlet som en kollektiv gruppe overfor arbeidsgiver. De tillitsvalgte vurderer også på vegne av medlemmene om de kan komme til forhandlingsenighet eller om de bryter forhandlingene med arbeidsgiver.

Hva du skal kreve av lønnstillegg er avhengig av en rekke forhold. Dette kan blant annet være tidligere lønnsjustering og når dette er gitt fra. Som regel foretas årlig lønnsjusteringer, fortrinnsvis på samme tidspunkt fra år til år. Dessuten kan det på grunn av tariffavtale være aktuelt at tillegg gis sentralt for grupper, og med ulike virkningstidspunkter - altså når et lønnstillegg skal gjelde fra.

Det er derfor viktig at særlig tillitsvalgte har forståelse for hva man snakker om når/dersom dette bringes på banen. Snakk med din tillitsvalgte om dettte.

Sigurd Samfunnsviter

Kommenter eller skriv et nytt innlegg

Ditt fornavn og innlegg blir synlig for alle. Din e-post vises aldri offentlig.