Hva forventes av meg i lokale lønnsforhandlinger?

Det forventes at både du og den tillitsvalgte leverer forberedte og velbegrunnede krav som er i tråd med lokale avtale prosesser for gjennomføring av de lokale forhandlingene.

Et velformulert krav fra deg er viktig for at din nærmeste tillitsvalgt, som skal representere og sluttføre deg i et lokalt lønnsoppgjør.

I kravet bør du ta hensyn til hovedtariffavtalens kriterier for lønnsfastsettelse, samt lønnspolitikken som gjelder lokalt på din arbeidsplass. Spør din tillitsvalgt om du er usikker på hva som gjelder i din kommune.

De tillitsvalgte har i kraft av sitt verv fått fullmakt til å forplikte sine medlemmer til en forhandlingsprotokoll hvor endelig lønnsjustering foreligger. Både du og den tillitsvalgte må forvente et forhandlingsresultat som kan begrunnes fra arbeidsgivers side, basert på saklige kriterier og vurderinger

Sigurd Samfunnsviter

Kommenter eller skriv et nytt innlegg

Ditt fornavn og innlegg blir synlig for alle. Din e-post vises aldri offentlig.