Veggedyr / Insekter / skadedyr / krypdyr

Veggdyr/Skadedyr og insekter kan være harmløse, noen er plagsomme og andre er direkte skadedyr. www.anticimex.no er en nettside med informasjon om hva du kan gjøre, og hvordan du kan identifisere skadedyr. Dersom du mistenker at det er skadedyr i din leilighet, ta umiddelbart kontakt med vårt kundesenter.


Kakerlakker
Kakerlakker er altetende og aktive om natten. Om dagen, når det er lyst, sitter de gjemt i sprekker, under og inne i maskiner og utstyr der det er mørkt. De piler raskt bort om de blir skremt. Ser man kakerlakker som er ute i lyset tyder det ofte på en stor bestand. Kakerlakker er avhengige av varme områder, samt tilgang på mat, vann og fuktighet.

Ikke få med deg kakerlakker hjem
Når du er på reise bør du alltid sjekke bagasjen din og riste alle ting godt slik at du vet at du er sikker på at det ikke følger med deg hjem.


Veggedyr
Veggedyr er billelignende, blodsugende teger som bosetter seg i eller ved din seng eller sofa. De ødelegger verken bygninger, klær eller møbler, men livnærer seg på å suge blod fra mennesker, omtrent som en mygg.

Ikke få med deg veggedyr hjem
Når du er på reise bør du alltid sjekke seng og madrass for spor av veggedyr.

Finner du veggedyr eller spor av de må du forlange nytt rom.
Vær forsiktig med å kjøpe brukte senger, eller å ta i bruk senger noen har satt fra seg.
Sengen skal eventuelt fryses ned før den tas i bruk.
Har du mistanke om at du har veggedyr med deg hjem må du ta kontakt umiddelbart for å få fryst ned bagasjen.

Ser du sorte merker på sengen, får stikk på kroppen eller røde flekker og hevelser i huden? Ta kontakt med vårt kundeservice umiddelbart så vi kan iverksette tiltak

Kundeservice (Oppdatert ) Anmeld upassende innhold
Dette innlegget er stengt for ytterligere kommentarer.