Hva er indeksregulering?

Indeksregulering er justering av leien i henhold til husleielovens § 4-2 og § 4-3. Indeksregulering skjer hver 12. måned. Utgangspunktet for reguleringen er den konsumprisindeksen (KPI) som forelå en måned før leieforholdets begynnelse. Informasjon om og utvikling i konsumprisindeks finner man på www.ssb.no.

Til info:
Dersom du ønsker å legge inn en serviceforespørsel til vårt team kan dette gjøres via vår nye kundeportal MyHome
Kundeservice
Dette innlegget er stengt for ytterligere kommentarer.