Flytte ut, levere tilbake leiligheten

Vi tar kontakt med deg for å avtale tidspunkt for tilbakelevering av leiligheten, vi setter opp en avtale innenfor vår åpningstid 08:00 - 16:00. Ved tilbakelevering må leiligheten da være tom for personlige gjenstander og rengjort, og skal se ut på samme måte som når du flyttet inn. Informasjon om dette er gitt i leiekontrakten.

Fordi det er viktig for begge parter at leiligheten tilbakeleveres i kontraktsmessig stand, tar vi kontakt med deg i god tid før utflytt for gjennomgang av leiligheten. Slik vil vi kunne påpeke våre forventninger ved tilbakelevering, og du vil få rikelig tid til å få eventuelle anmerkninger utført.

Ved tilbakelevering gjennomfører vi i fellesskap samme inspeksjon som ved overlevering, blir enige om leilighetens tilstand og sluttoppgjøret. Du leverer tilbake alle nøkler. Gå gjennom sjekklisten du signerte da du flyttet inn på forhånd, for å kontrollere at leiligheten er i god stand. For tips og triks, se våre selvhjelpsvideoer.

Dersom vi ikke blir enige om sluttoppgjøret, overføres saken til Husleietvistutvalget (HTU). HTU tilbyr rask behandling av husleietvister mellom leieforholdets parter (utleier og leietaker). En husleietvist kan omhandle uenighet om depositum, skyldig leie, erstatning for skader og mangler, oppsigelse, mangler ved leiligheten eller partenes rettigheter og plikter forøvrig. Se www.htu.no for mer informasjon.

Dersom Leiekontrakten er signert av flere leietakere, er alle leietakere ansvarlige for de samme forpliktelser, og krav kan stilles til alle leietakere. Ansvarsfordelingen mellom leietakere er en sak mellom leietakerne.

Se video for veiledning her
.

Ytterligere spørsmål?
Send oss en serviceforespørsel til vår nye kundeportal MyHome og vi vil besvare dine spørsmål så raskt det lar seg gjøre.

Kundeservice (Oppdatert ) Anmeld upassende innhold
Dette innlegget er stengt for ytterligere kommentarer.