Depositum/sikkerhet

Hva er depositum?
Marius Anmeld upassende innhold

Kommentarer

 • Hei,

  Takk for din henvendelse.

  Depositum er en sikkerhet for utleier i forbindelse med opphør av leieforholdet. Ved tilbakelevering av leiligheten kan påførte skader, mangler og eventuell utestående leie dekkes av depositum. Informasjon om depositum er nevnt i leieavtalen og husleieloven. Depositum står i leieperioden på sperret konto, og kan kun disponeres etter samtykke fra begge parter. Du kan søke NAV om hjelp til dekning av depositum, eller kjøpe leiegaranti fra et forsikringsselskap.

  Hvorfor må jeg ha depositum i Danske Bank?
  Det er krav om at depositum skal være stilt i samme bank som husleie innbetales på. Derfor må depositum opprettes i Danske Bank.

  Kan man bytte fra depositum til leiegaranti?
  Ved en fornyelse kan det la seg gjøre, dersom du tilfredsstiller de krav som blir satt for å kunne tegne leiegaranti. I et løpende leieforhold er det p.t ikke åpnet for å endre fra depositum til leiegaranti.

  Når blir depositum frigjort?
  Dersom alt er i orden ved utflytt fra leieforholdet, frigjøres depositum så snart som mulig etter utflytt. For at alt skal være i orden må du være ajour med husleie, samt ivaretatt vedlikeholdsplikten under leieforholdet. Skulle ikke alt være i orden, vil vi vi kreve vårt tilgodehavende utbetalt fra depositumsbeløpet. Dette fordrer din aksept. Om vi ikke kommer til enighet, overføres saken til Husleietvistutvalget (HTU).

  Marius

Kommenter eller skriv et nytt innlegg

Ditt navn og innlegg er synlig for alle.Din e-post vises aldri offentlig.