Permisjon ved heimvernøvelse

Har jeg rett på permisjon når min mann skal på heimevernsøvelse? Vi har to barn som ikke klarer seg alene over lenger lengre tid.
Linda

Kommentarer

  • I enkelte særlige tilfeller kan samboer/ektefelle til en som skal på heimvernøvelse ha behov for permisjon, for eksempel dersom vedkommende jobber turnus og har omsorg for barn.

    Rett til permisjon i et slikt tilfelle er ikke regulert i arbeidsmiljøloven. Det er derfor aktuelt å sjekke hvilke permisjonsrettigheter som følger av den aktuelle tariffavtalen, og hva som følger av permisjonsreglement eller personalhåndbok på den enkelte arbeidsplass.

    Som eksempel er ikke problemstillingen direkte regulert i KS-sektoren, men det følger av HTA kapittel 1 § 14 punkt 14.1 at «Når viktige velferdsgrunner foreligger, kan en arbeidstaker tilstås velferdspermisjon med lønn i inntil 12 arbeidsdager per kalenderår.» Det følger av personalhåndboken i KS-sektoren at det er opp til den enkelte kommune å fastsette hvilke situasjoner som gir rett til slik velferdspermisjon. HTA for statlig sektor har en tilsvarende bestemmelse i § 22.

    Problemstillingen må ut fra dette vurderes konkret ut fra blant annet tariffavtaletilhørighet og personalhåndbok/praksis i den enkelte virksomhet. Ofte vil nok ikke arbeidstakeren ha rett på permisjon med lønn i et tilfelle som dette. En mulighet er da å ta opp med arbeidsgiver muligheten for å få permisjon uten lønn for den/de dagene dette gjelder. Ved økonomisk tap/ekstrautgifter i forbindelse med for eksempel barnepass ville jeg i tillegg ha undersøkt om du har rett på støtte fra Forvaret: https://www.forsvaret.no/heimevernet/okonomi

    Siri Otelie Odden

Kommenter eller skriv et nytt innlegg

Ditt navn og innlegg er synlig for alle.Din e-post vises aldri offentlig.