Kan arbeidsgiver pålegge meg å jobbe fra hjemmekontor?

Utgangspunktet for bruk av hjemmekontor er at det er frivillig, og at det foreligger en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Dersom det i din arbeidsavtale er angitt kun et arbeidssted, og du ikke ønsker å jobbe hjemmefra, kan i utgangspunktet ikke arbeidsgiver pålegge deg å jobbe fra hjemmekontor. Tariffavtalene kan også inneholder punkter om arbeidssted, og et pålegg fra arbeidsgiver må ses opp mot arbeidsavtalen og tariffavtalen.  

Arbeidssted er en vesentlig del av arbeidsforholdet, og dersom verken arbeidsavtalen, tariffavtalen eller lokale avtaler regulerer bruk av hjemmekontor, kan arbeidsgiver eventuelt benytte endringsoppsigelse for å endre arbeidssted for ansatte, dersom vilkårene for dette foreligger.

Situasjonen som oppsto i mars, og andre situasjoner hvor myndighetene anbefaler hjemmekontor, er en ekstraordinær situasjon hvor arbeidsgiver likevel kan da pålegge hjemmekontor som en midlertidig ordning.
Akademikerforbundet Redaktør Anmeld upassende innhold

Kommenter eller skriv et nytt innlegg

Ditt navn og innlegg er synlig for alle.Din e-post vises aldri offentlig.