Kan arbeidsgiver endre mitt arbeidssted/oppmøtested?

Dette vil være gjenstand for en konkret vurdering, men det er sterkere holdepunkter for at det å pålegge en ansatt å følge stillingen ved geografiske endringer av arbeidsstedet er innenfor arbeidsgivers styringsrett. I praksis vil det likevel gjøres en konkret vurdering hvor hvorvidt den berørte har mulighet til å pendle til det nye arbeidsstedet vil bli vektlagt. I statlig sektor har det vært hevdet at det gjelder en rett og plikt til å følge arbeidsoppgavene som utspringer av læren om rettskrav på stilling.

Arbeidsgivers rett til å vurdere hvor det er mest hensiktsmessig at virksomheten er lokalisert følger av rettspraksis, se eksempelvis Spigerverk-dommen (Rt. 1989 s. 508).


Akademikerforbundet Redaktør (Oppdatert )

Kommenter eller skriv et nytt innlegg

Ditt navn og innlegg er synlig for alle.Din e-post vises aldri offentlig.