Hvordan er oppsigelsesvernet?

Dersom du er ansatt i kommunal eller privat sektor vil arbeidsmiljøloven gjelde for oppsigelsesspørsmål og oppsigelsesvernet finnes da i arbeidsmiljøloven (aml.) § 15-7. Statsansattes oppsigelsesvern følger av statsansatteloven § 20. Bestemmelsene i lovene er tilsvarende hverandre. En oppsigelse må være saklig. Hva som forstås med dette vil være gjenstand for en konkret vurdering. Elementer som urimelighet, utenforliggende hensyn og vilkårlighet vil kunne medføre at en oppsigelse er usaklig. Prestasjoner over lengre tid på et faglig undernivå, ordrenekt, konsekvent for sent komming er eksempler som kan gjøre at en oppsigelse er saklig.
Akademikerforbundet Redaktør (Oppdatert ) Anmeld upassende innhold

Kommenter eller skriv et nytt innlegg

Ditt navn og innlegg er synlig for alle.Din e-post vises aldri offentlig.