Hvordan blir det med bruk av hjemmekontor etter Covid-19?

Det er grunn til å anta at utvidet bruk av hjemmekontor i perioden med Covid-19 har ført til at flere arbeidstakere og arbeidsgiver ønsker mer bruk av hjemmekontor også når pandemi-situasjonen er over. Er det adgang til å fortsette å benytte hjemmekontor?

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan, også i en normalsituasjon, avtale videre bruk av hjemmekontor. Forutsetningen er at hjemmekontor er ønsket av begge parter eller allerede avtalt i arbeidskontrakt eller annen avtale. Dersom ordningen med hjemmekontor blir mer fast vil forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem fra 2002 gjelde, og det skal blant annet inngås en avtale som regulerer hjemmearbeidet.

Dersom det ikke finnes individuell eller kollektiv avtale som gir rett til bruk av hjemmekontor, og arbeidsgiver ikke ønsker å ta i bruk eller videreføre ordningen, er utgangspunktet at arbeidstaker ikke ensidig kan kreve å få jobbe hjemmefra. Velfungerende digitale løsninger gjør likevel at arbeidsgiver, slik vi ser det, om mulig bør utvise en viss fleksibilitet.
Akademikerforbundet Redaktør (Oppdatert ) Anmeld upassende innhold

Kommenter eller skriv et nytt innlegg

Ditt navn og innlegg er synlig for alle.Din e-post vises aldri offentlig.