Hvor lang ferie har jeg krav på i løpet av et år?

Hvor lang ferie den enkelte arbeidstaker har krav på reguleres av ferieloven. Ferieloven kan likevel suppleres av bestemmelser i tariffavtale eller individuell arbeidskontrakt.

Etter ferieloven § 5 første ledd har en arbeidstaker rett på 25 virkedager ferie hvert år. Med virkedag menes «alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- og høytidsdager». Det vil si at også lørdag er virkedag. En arbeidstaker har dermed, etter ferieloven, krav på fire uker og en dag ferie.

Om en arbeidstaker er bundet av tariffavtale vil denne supplere ferieloven. De fleste tariffavtaler gir arbeidstakeren ytterligere fire arbeidsdager ferie (fem virkedager), slik at feriefritiden til sammen blir på fem uker. Eksempler på slike tariffbestemmelser er HTA i staten pkt. 6 nr. 2 og HTA i KS pkt. 7.4.1. For arbeidstakere som ikke er bundet av tariffavtale kan det avtales i arbeidsavtalen at arbeidstakeren til sammen skal ha fem uker ferie.

Ut over dette er det egne regler i ferieloven § 5 tredje ledd for arbeidstakere som tiltrer ny stilling i løpet av ferieåret. Arbeidstakere som tiltrer 30. september eller tidligere i ferieåret har rett på full feriefritid. Det gjelder likevel kun i den utstrekning vedkommende arbeidstaker ikke har avviklet full ferie tidligere i ferieåret hos annen arbeidsgiver. Om en arbeidstaker tiltrer senere enn 30 september har vedkommende rett på seks virkedager ferie, det vil si fem arbeidsdager.

Arbeidstakere over 60 år har krav på ekstraferie etter ferieloven § 5 andre ledd.
Akademikerforbundet Redaktør (Oppdatert ) Anmeld upassende innhold

Kommenter eller skriv et nytt innlegg

Ditt navn og innlegg er synlig for alle.Din e-post vises aldri offentlig.