Hvem er ansvarlig for arbeidsmiljøet på hjemmekontoret?

Dersom du har inngått avtale med arbeidsgiver om bruk av hjemmekontor, skal arbeidsgiver i henhold til forskrift om arbeid som utføres i arbeidstaker hjem, så langt det er praktisk mulig forsikre seg om at arbeidsmiljøet er fullt ut forsvarlig. Dette gjelder blant annet at arbeidsstedet, arbeidsutstyret og innemiljøet ikke medfører uheldige fysiske belastninger.

Etter arbeidsmiljøloven og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) har arbeidsgiver et utstrakt ansvar for arbeidsmiljøet for alle arbeidstakere. Det er presisert i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem, at arbeidsgivers internkontrollsystem også skal omfatte det arbeidet som utføres fra hjemmekontor.

Rent praktisk må dette skje i dialog med arbeidsgiver, og det må avklares hva arbeidsgiver kan bidra med for å ivareta et best mulig arbeidsmiljø hjemme, og arbeidstakers medvirkningsplikt er sentral. Arbeidsgiver kan ikke uten arbeidstakers godkjenning fysisk kontrollere forholdene ved arbeidstakers hjemmekontor, men kan be om skriftlig bekreftelse på at arbeidsforholdene i hjemmet er forsvarlig.

Verneombud og arbeidsmiljøutvalg skal så langt det er mulig ivareta arbeidstakeres interesser, inkludert forhold som knytter seg til hjemmekontor.

Det er viktig å påpeke at bestemmelsene i denne forskriften kun kommer til anvendelse i de tilfellene hjemmekontor ikke er midlertidig eller tilfeldig.
Akademikerforbundet Redaktør (Oppdatert ) Anmeld upassende innhold

Kommenter eller skriv et nytt innlegg

Ditt navn og innlegg er synlig for alle.Din e-post vises aldri offentlig.