Hva er Unios forhandlingsutvalg?

For hvert tariffområde finnes det et forhandlingsutvalg i Unio.
Dette utvalget utarbeider det endelige kravet for sitt tariffområde og drøfter de forskjellige krav/tilbud som måtte komme. Utvalget sender en delegasjon ledet av utvalgets leder i møte med arbeidsgiversiden. Forhandlingsutvalget avgjør om endelig tilbud skal anbefales til medlemmene (godtas), eller avvises.

Alle forbund i Unio er representert i utvalget og har talerett. Det er kun de selvstendige forbundene (over 5000 medlemmer totalt) som har stemmerett. Akademikerforbundet har 1 stemme i hvert utvalg som største forbund i fellesordningen (forbund under 5000 medlemmer)


Akademikerforbundet Redaktør

Kommenter eller skriv et nytt innlegg

Ditt navn og innlegg er synlig for alle.Din e-post vises aldri offentlig.