Hva er TBU?

Det tekniske beregningsutvalg (TBU) for kommunal og fylkeskommunal økonomi er et partssammensatt utvalg for rapportering, statistisk bearbeidelse og faglig vurdering av data som gjelder økonomien i kommunene og fylkeskommunene.
TBU legger til rette for at partene i arbeidslivet og myndighetene har en best mulig felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi.
TBU er sammensatt av medlemmer blant annet fra KS, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Finansdepartementet, Statistisk sentralbyrå og de fire hovedsammenslutningene.

Utvalget lager vanligvis to rapporter hvert år.
En blir lagd før lønnsoppgjøret og kommer i en midlertidig utgave i februar og en endelig utgave i mars. Rapporten gir oversikt over lønns- og inntektsutviklingen, prisutviklingen (med en prisprognose for inneværende år) og utviklingen i konkurranseevnen. I tillegg kommer en oversikt over utviklingen i internasjonal økonomi og norsk økonomi.
Den andre rapporten kommer i juni og er en oppsummering av lønnsoppgjøret for inneværende år.
Akademikerforbundet Redaktør

Kommenter eller skriv et nytt innlegg

Ditt navn og innlegg er synlig for alle.Din e-post vises aldri offentlig.