Har jeg rett etter lovverket på innvilgelse av utdanningspermisjon?

Lovfestede permisjoner følger av arbeidsmiljøloven kapittel 12. Retten til utdanningspermisjon følger av § 12-11. Som hovedregel kan du få innvilget hel eller delvis utdanningspermisjon dersom du har vært i arbeidslivet i minst tre år og vært ansatt hos nåværende arbeidsgiver minst de siste to årene. Du kan ha rett på hel eller delvis permisjon for å ta del i organiserte utdanningstilbud i inntil tre år.  Utdanningen må være yrkesrelatert for å gi rett på permisjon så fremt det er snakk om utdanning ut over grunnskole eller videregående opplæring. Arbeidsgiver har likevel den endelige myndighet ettersom det finnes et unntak som sier at slik utdanningspermisjon ikke kan kreves hvis den vil være til hinder for arbeidsgivers forsvarlige drift og personaldisponeringer. Dersom du vil bruke din rett til utdanningspermisjon skal arbeidsgiver varsles skriftlig med opplysninger om den aktuelle utdanningen.
Akademikerforbundet Redaktør (Oppdatert ) Anmeld upassende innhold

Kommenter eller skriv et nytt innlegg

Ditt navn og innlegg er synlig for alle.Din e-post vises aldri offentlig.