Til seneste kommentar

Ekstraarbeid utenom fast turnus

Hei

Eg er ansatt i eit 60 % prosent vikariat i helse i kommunen. Eg jobbar turnus med dag, kveld og helg.

Innimellom spør jobben meg om å komma ekstra på jobben for å vera med i møte og liknande.

Eg seier at eg vil ha desse ekstra timane eg jobbar utbetalt i lønn, men sjefen min seier at eg må plassera desse timane i "banken" (det vil sei at det er timar som må avspaserast seinare).

Dermed verdt eg bedt av jobben om å komma ekstra på jobb utanom turnusen min, men det førar ikkje til ei einaste krona ekstra i lønn sidan sjefen krev at timane skal i "banken" for å så avspaserast seinare.

Kan jobben/sjefen min kreva dette, eller har eg rett på å få dette utbetalt i lønn ?
Johan

Kommentarer

 • Hei.

  I kommunenes personalhåndbok står det i kapittel 4:

  4.12.5 Deltidsansatte
  Overtid og merarbeid

  Deltidsansatte må fylle opp den tiden som er fastsatt for hel stilling per dag og/eller per uke før det skal utbetales overtidsgodtgjøring, jf. HTA kapittel 1 § 6 punkt 6.2 . Pålagt merarbeid (dvs. arbeid utover avtalt arbeidstid, men innenfor ordinær arbeidstid for hel stilling) godtgjøres med ordinær timelønn, eventuelt med ubekvemstillegg etter HTA kapittel 1 § 5 .


  Møter som arbeidsgiver pålegger deg å delta i, vil falle inn under kategorien pålagt merarbeid, såfremt det ikke genererer overtid. Da skal du ha ordinær timelønn. Det vil si at du skal ikke trenge å godta at timene kan tas ut i fritid senere.

  Ingvild Baadsvik

Kommenter eller skriv et nytt innlegg

Ditt navn og innlegg er synlig for alle.Din e-post vises aldri offentlig.